De vierde industriële revolutie

Gepubliceerd op 7 juli 2021 Leestijd : 4 minuut

We kunnen er van alles van vinden, maar een aantal thema’s spelen voor u als beheerder of inkoper van bedrijfskritische elektrotechnische onderdelen de komende jaren een belangrijke rol: klimaatverandering, de groei van de afvalberg en de groeiende rol van kunstmatige intelligentie vragen om aandacht en worden door veel bedrijven beleidsmatig voorgeschreven bij de keuze van machines en componenten.

Voeg daar nog eens de krimpende beschikbaarheid van grondstoffen en we worden vanzelf gedwongen om tot een aan alle kanten duurzaam productieproces te komen. Dat weten we al lang (de club van Rome schreef het in 1974) maar pas nu komt de overheid met serieus beleid die de volgende industriële revolutie inleidt, die we gemakshalve Industrie 4.0 noemen.

De eerste twee industriële revoluties brachten een groot deel van de mensheid welvaart, de derde bracht de mensen welzijn en de vierde moet de balans op de aarde herstellen, zodat we die welvaart en dat welzijn langdurig borgen. Ondanks al het goede dat de industrie de menselijke beschaving heeft gebracht, zijn er ook enorme gevolgen voor de gezondheid van de rest van de planeet.Als we een manier willen vinden om die vierde industriële revolutie duurzaam te maken moeten we hem doorontwikkelen tot een circulaire economie.

Naast de mooi en belangrijke vergezichten die de circulaire economie ons biedt is het ook van belang om het praktisch te maken. Stel je eens voor dat een goede inzet van bedrijfskritische elektrotechnische onderdelen niet alleen goed in voor mens en milieu, maar ook een directe bijdrage aan het resultaat levert? Dat je niet alleen de verspilling elimineert, maar er zelfs geld mee kunt verdienen?

Als we onze impact op de planeet willen verminderen, moet de industrie het voortouw nemen. Meer dan 90% van het afval in de wereld wordt door de industrie geproduceerd. Dat maakt het laatste beetje dat door onze huishoudens wordt veroorzaakt een stuk minder relevant. In plaats van mensen te belasten met plastic inzameling, de derde, vierde en vijfde scheidingscontainer in de tuin en statiegeld op van alles en nog wat kunnen we beter voorkomen dat deze materialen bij de eindgebruiker uitkomen.

De circulaire economie is meer dan een duurzaamheidsinitiatief – het gaat erom industriële bedrijven te helpen geld te verdienen en te besparen door hun hulpbronnen en afval efficiënter te beheren. Dit afval kan worden verminderd, te gelde worden gemaakt en verspreid over toeleveringsketens en waardenetwerken. Met andere woorden, industriële bedrijven moeten hun afval gaan beschouwen als waardevolle voorraad. Als ze het goed doen, verbruiken ze minder en creëren ze meer waarde voor hun aandeelhouders.

Het voordeel van circulaire economie is dat u hem zelf niet hoeft te bedenken, maar dat hij er al is. Bedrijven die de afgelopen jaren in duurzaamheid hebben geïnvesteerd zien inmiddels dat hun resultaat toeneemt omdat ze besparen op afvalkosten en verdienen aan hun restproducten (en niet te vergeten rest-productiemiddelen) GE Digital heeft berekend dat er jaarlijks zo’n 700 miljard dollar gat worden omgezet in de circulaire economie.

Zoals gezegd, naast de output van uw productieproces is ook de wijze waarop u produceert van belang. Zijn uw machines wel duurzaam? Welke verbruiksmaterialen gebruikt u in het proces en hoe borgt u dat uw machines en componenten aan het einde van hun levensduur duurzaam worden gerecycled of zelfs opnieuw ingezet? PartTracker heeft slimme oplossingen om dat te realiseren en maatwerk voor uw productieketen te ontwikkelen. We komen daar graag met u over in gesprek omdat wij ervan overtuigd zijn dat de circulaire economie niet alleen noodzakelijk is, maar ook voor alle betrokken partijen winstgevend kan zijn.

Winkelwagen
Producten
Aantal